Atrofi

Atrofi

Förtvining

Bolusmatning

Bolusmatning

Tillförsel av sondnäring med tempo och uppehåll som vanlig måltid

Coloskopi

Coloskopi

Undersökning av änd- och tjocktarm med endoskop

Diafragma

Diafragma

Mellangärde mellan bröst- och bukhåla

Duodenum

Duodenum

Tolvfingertarmen

Dysfagi

Dysfagi

Svårighet att svälja

Endoskopi

Endoskopi

Undersökning av inre organ med ett rörformat instrument

Epiglottis

Epiglottis

Struplocket

Esophagus

Esophagus

Matstrupe

French (FR)

French (FR)

Mått som avser yttre diametern av exempelvis en Mic-Key (lika som CH)

Gastroenterolog

Gastroenterolog

Läkare med specialitet inom mag- och tarmsjukdomar

Gastroskopi

Gastroskopi

Undersökning av matstrupe och magsäck med ett rörformat instrument

Gastrostomi

Gastrostomi

Samlingsbegrepp för öppning/gång/stoma till magsäcken, "mun till magen"

Gastrostomiport

Gastrostomiport

Samlingsbegrepp för material till gastrostomigången som håller denna öppen

Gastrostomisond

Gastrostomisond

Material till gastrostomigången som håller denna öppen. Ofta en ballongkuff och en slang på utsidan, denna kan bytas i hemmet

Granulationsvävnad

Granulationsvävnad

Kornig elelr köttliknande upphöjning som kan förekomma på ovansidan av gastrostomin

Knappsond/button

Knappsond/button

Material till gastrostomigången som håller denna öppen, vissa måste bytas på sjukhus

Kontinuerlig matning

Kontinuerlig matning

Tillförsel av sondnäring i flera timmar utan uppehåll

Lapraskopisk kirurgi

Lapraskopisk kirurgi

Titthålskirurgi i bukhålan

Laparotomi

Laparotomi

Operativt buksnitt genom bukväggens alla lager

Mic-Bolus

Mic-Bolus

Gastrostomisond för hemmabruk med ballongkuff utan backventil, kan bytas i hemmet

Mic-Key

Mic-Key

Gastrostomiport för hemmabruk, liten med ballongkuff och backventil, kan bytas i hemmet

PEG

PEG

Percutal Endoskopisk Gastrostomi, anläggande av gastrostomi med hjälp av endoskop. Gastrostomi, alltid med en slang hängande utanför.

Pancreas

Pancreas

Bukspottskörteln

Percutan

Percutan

Genom huden

Pharynx

Pharynx

Svalg

Pylorus

Pylorus

Nedre magmunnen, mynningen mot tolvfingertarmen

Sepsis

Sepsis

Generell bakteriell infektion, "blodförgiftning"

Stoma/stomi

Stoma/stomi

Mun, öppning, operativt gjord öppning

Ventrikel

Ventrikel

Magsäck, "säck" (kan även vara säck i hjärtat eller hjärnan)

Witzel-fistel

Witzel-fistel

Anläggande av gastrostomi med laparotomiteknik